Sigulda 4°C
Grozs

Loterija: Dāvini piedzīvojumu, laimē GoPro!

Ko uzdāvināt svētkos mīļajiem?! Labākā dāvana ir emocijas! Pie mums Tu atradīsi dāvanu kartes unikāliem piedzīvojumiem, kas jau ir iedvesmojuši un aizrāvuši tūkstošiem cilvēku visā pasaulē. Laika periodā no 24.11.2022 līdz 10.01.2023 pērc dāvanu karti mūsu e-veikalā SiguldaAdventures.com, piedalies loterijā un laimē dāvanu arī sev – GoPro Hero 11 kameru!

Lai piedalītos loterijā Tev:

 • jāiegādājas jebkura Tevis izvēlēta SIGULDA ADVENTURES dāvanu karte e-veikalā www.SiguldaAdventures.com;
 • dāvanu kartes pirkums jāveic laika periodā no 24.11.2022 līdz 10.01.2023;
 • veicot iegādi, Tev jābūt pierakstītam ar savu lietotāja profilu, ja tāds vēl nav, tad jāveic reģistrācija (kļūstot par SIGULDA ADVENTURES lojalitātes programmas biedru, saņemsi punktus par katru pirkumu un īpašus bonusus);
 • svētkos jāiepriecina mīļie ar dāvanu karti unikālam piedzīvojumam un jātur īkšķi, lai veiksme loterijā uzsmaida arī Tev!

Turbo Zērglis

79 € 129 €

Bungee

Ziemas Lēciens 99 € 149 €

Zērglis

79 € 129 €

Aerodium

19 € 29 € 39 € 49 €

Vagoniņš

12 € 16 € 44 € 56 €

Smartbike

49 €

River Adventures

49 € 59 € 69 €

Universālā dāvanu karte

20 € 35 € 65 € 100 €

Brauciens ar motorjahtu

250 € 500 € 750 € 1200 €

Happy Ending piknika telts

Adventures' zone

17 € 24 € 24 € 27 €

Loterijas “Dāvini piedzīvojumu, laimē GoPro!” noteikumi

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Pakalpouma sniedzējs un loterijas organizētājs ir SIA “Sigulda Adventures”, reģistrācijas numurs: 40203117407 un juridiskā adrese: “Atrakcijas”, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.
  2. Loterijas norises vieta ir e-veikals Latvijas Republikā: www.siguldaadventures.com
  3. Loterijas norises sākuma datums ir 24.11.2022 un beigu datums ir 13.01.2023. Dalībai loterijā tiek reģistrēti visi www.siguldaadventures.com lietotāji profili, kas izpildījuši attiecīgos loterijas noteikumus, veicot dāvanu kartes pirkumu e-veikalā www.siguldaadventures.com laika periodā no 24.11.2022 līdz 10.01.2023.
  4. Loterijas dalībnieki ir personas, kas loterijas norises periodā ir veikuši pirkumu e-veikalā www.siguldaadventures.com, saskaņā ar šiem loterijas noteikumiem ir, reģistrējot sev lietotāja profilu www.siguldaadventures.com un pirkumu ir paturējuši.
 2. Laimestu fonds
  1. 10 (desmit) GO Pro kameras par vērtību 100,50 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
  2. Kopējais balvu fonds ir 1005.00 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
 3. Piedalīšanās noteikumi
  1. Visām fiziskām personām ir tiesības piedalīties loterijā (personas, kas jaunākas par 18 gadiem var piedalīties loterijā un saņemt laimestu tikai ar vecāku/ aizbildņu rakstisku piekrišanu vai ar vecāku/ aizbildņu piedalīšanos).
  2. Loterijā var piedalīties ikviena persona, kas laika periodā 24.11.2022 līdz 10.01.2023 e-veikalā www.siguldaadventures.com ir veikusi pirkumu, iegādājoties kādu no SIGULDA ADVENTURES dāvanu kartēm un to paturējusi (nav veikusi preces atgriešanu, atsakoties no pirkuma) un reģistrējusi savu lietotāja profilu www.siguldaadventures.com. Katrs reģistrētais lietotāja profils, norādot savu vārdu, uzvārdu, kas veicis dāvanu kartes pirkumu attiecīgajā laika periodā, to paturējis, piedalās loterijas laimestu izlozē.
  3. Ja pircējas nevēlas piedalīties loterijā, viņš par savu vēlmi informē pārdevēju un loterijas organizētājus SIA “Sigulda adventures”, rakstot uz e-pastu: info@siguldaadventures.com līdz 10.01.2023.
  4. Loterijas dalībnieki ir informēti, ka piedaloties loterijā laimesta iegūšanas gadījumā, loterijā laimējušās personas dati (vārds, uzvārds) saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu tiks izmantoti loterijas laimētāju izziņošanai.
 4. Loterijas dalībnieku izmaksas
  1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam ir jāveic pirkums – jāiegādājas kāda no pieejamajām dāvanu kartēm SIGULDA ADVENTURES e-veikalā www.siguldaadventures.com jebkurā no pieejamajām preces vērtībām un tas jāpatur (netiek veikta pirkuma atgriešana), reģistrējot savu lietotāja profilu e-veikalā. Attiecīgajā e-veikalā iegādei pieejamo preču vērtība (dāvanu kartes) ir sākot no 12.00 EUR līdz 390.00 EUR. Dalībnieks ir tiesīgs iegādāties vairākas preces vienā pirkumā vai arī veikt neierobežotu skaitu pirkumu. Dalībai loterijas izlozē, tiek reģistrēts katrs izveidotais lietotāja profils, kas loterijas periodā ir veicis pirkumu, nav no tā atteicies un nav informējis loterijas organizētāju, ka nevēlas piedalīties loterijā, atbilstoši šo noteikumu 3.3. punktam.
  2. Visus ar loterijas laimesta gūšanu saistītos nodokļu maksājumus veiks loterijas organizētājs.
  3. Ar balvu saņemšanu saistītie papildus izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek apmaksāti.
 5. Laimētāju noteikšana un izredzes laimēt
  1. Laimētāji tiks noteikti no www.siguldaadventures.com reģistrēto lietotāju saraksta, kas veikuši pirkumu, kas atbilst attiecīgajam loterijas laika periodam (skat 1.3. punktu) pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību (https://miniwebtool.com/random-picker/).
  2. Loterijas izlozes vieta un laiks: “Adventures’ zone”, Brīvības gatvē 372, Rīgā, @sigulda_adventures Instagram “live” periodiski līdz 2023. gada 13. janvārim. Loterijas izlozes tiks pārraidīta “live” jeb tiešraides formātā Sigulda adventures sociālo tīklu platformas Instagram kontā: @sigulda_adventures, pēdējā izloze – 2023. gada 13. janvārī. Loterijas dalībniekiem nav jāierodas uz izlozēm, par rezultātu katrs laimētājs tiks informēts personīgi.
  3. Paredzamais dalībnieku skaits 2000, izredzes laimēt 10:2000.
 6. Laimētāju paziņošana
  1. Laimestu ieguvēji (to personas vārds, uzvārds) tiks publicēti mājas lapā www.siguldaadventures.com ne vēlāk kā 2023. gada 13. janvārī dienu laikā pēc loterijas norises beigu datuma.
  2. Laimestu ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi līdz 2023. gada 13. janvārim, nosūtot e-pastu uz e-pasta adresi, kas norādīta iegādātās preces saņemšanai un sazinoties ar laimētājiem telefoniski.
 7. Laimesta saņemšana
  1. Laimests tiks nodots laimētājam personīgi, tam ierodoties “Adventures’ zone” Brīvības gatvē 372, Rīgā, darba dienās no plkst. 10:00 līdz 21:00, iepriekš piesakot savu ierašanās dienu un laiku, zvanot uz +371 28383333. 
  2. Laimests tiks nodots laimētājam, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu, pirms tam uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
  3. Laimestus iespējams izņemt līdz 2023. gada 13. martam, ja laimestam nepiesakās līdz šim datumam, tad tiek uzskatīts, ka laimētājs no laimesta ir atteicies un tas paliek SIA “Sigulda adventures” īpašumā.
  4. Laimētāji ir tiesīgi atteikties no laimesta.
  5. Laimestu nevar saņemt citas mantas veidā, skaidrā vai bezskaidrā naudā.
  6. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par laimesta neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi.
 8. Pretenziju iesniegšana
  1. Jebkādas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai tās norisi jāsūta rakstveidā Loterijas rīkotājam – SIA “Sigulda adventures”, (reģistrācijas numurs: 40203117407 un juridiskā adrese: “Atrakcijas”, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 līdz 13.02.2022, ar norādi “Loterija: Dāvini piedzīvojumu, laimē GoPro!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
  2. Loterijas rīkotājs izskata loterijas dalībnieka pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc tās saņemšanas. Ja loterijas rīkotājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina loterijas rīkotāja sniegtā atbilde, tas ir tiesīgs vērsties tiesībsargājošās instancēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
 9. Personas, kuras nevar piedalīties loterijā
  Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Sigulda adventures” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka minētā uzņēmuma darbinieks ir piedalījies loterijā un laimējis, viņam laimests netiek izsniegts.

10. Loterijas rīkotāju un loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi
Loterijas rīkotāju un loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.siguldaadventures.com.