Sigulda 29°C
Grozs

Atrakciju ekspluatācijas un drošības noteikumi

IZVIETOŠANA:

    -Piepūšamā rotaļu iekārta jānovieto drošā attālumā no iespējamajiem apdraudējumiem, piemēram, elektrolīnijām vai citiem šķēršļiem, ar bīstamiem izvirzījumiem;

     -Piepūšamās rotaļu iekārtas novietošanas vietai ir jābūt attīrītai no gruvešiem un/vai bez asiem priekšmetiem uz/vai iestiprinātiem zemē;

     -Piepūšamo rotaļu iekārtu nedrīkst uzsliet vietā ar slīpumu jebkurā virzienā lielāku par 5%;

     -Ja pūļa kontroles nolūkos, tiek izvietots iežogojums, tas ir vismaz 1,8m no sienu malām un vismaz 3,5m  no atvērtajām ieejas daļām. Iežogojuma ieejai būtu jābūt vismaz 1m platai;

     -Ap piepūšamo rotaļu iekārtu jābūt nodrošinātai brīvai teritorijai, bez jebkādiem šķēršļiem, kas varētu radīt kaitējumu;

     -Ja piepūšamā rotaļu iekārta ar piepūšamajām sienām ir izvietota tieši pret citu sienu vai sienām, piemēram, ēkas sienām, cietās sienas augstumam ir jābūt augstākam par 2 metri no piepūšamās rotaļu iekārtas visaugstākās platformas.

PIEPŪŠAMĀS ROTAĻU IEKĀRTAS UZLIKŠANA

     -Noņemt piepūšamās rotaļu iekārtas rullim apkārt esošo stropi;

     -Izrullējiet piepūšamās rotaļu iekārtas rulli vietā, kur vēlaties atrakciju novietot un kur izvietošanas vieta iepriekš ir pārbaudīta un tā atbilst izvietošanas prasībām;

     -Izvēlēties vienu no piepūšamās rotaļu iekārtas gaisa trubām, pie kuras tiks piestiprināts gaisa kompresors. Izvēlieties šo gaisa ieplūdes trubu balstoties uz 5. punktā minētajām prasībām;

     -Piepūšamās rotaļu iekārtas gaisa truba ir jāuzstumj virsū gaisa kompresora ieplūdes trubai;

     -Piepūšamas rotaļu iekārtas gaisa truba ir jānostiprina ar stropes palīdzību, ar kuru sākuma stadijā ir aptīta piepūšamā rotaļu iekārta. Strope ir jāpievelk maksimāli stingri un jāaizver ar stropei klāt iestrādāto metāla aizvērēju;

     -Gaisa trubas, kas netiek izmantotas, ir jāiztaisno, un jāierullē tām paredzētajās klapes vietās piepūšamās rotaļu iekārtas sānos, un šīs klapes ir jāaiztaisa sastiprinot kopā velkro līplentas;

     -Gaisa kompresoru pieslēdziet elektrības pieslēguma rozetei;

     -Pārbaudiet, ka gaisa ieplūdes truba ir pareizi piestiprināta un tā nav sagriezusies. Tai ir jābūt taisnai pret gaisa kompresoru;

     -Kad piepūšamā rotaļu iekārta ir pacēlusies un visas malas ir uzpūstas stingras, novietojiet to pareizā pozīcijā, ja nepieciešama kādi koriģēšana, un nostipriniet sānos esošās enkuru vietas kā  minēts 4. punktā.

STIPRINĀJUMU ENKURI

-Piepūšamajai rotaļu iekārtai ir izvietoti enkurošanas stiprinājumi pamata grīdas līmenī gar apkārtējo piepūšamās rotaļu iekārtas perimetru;

 -Zemes stiprinājumu enkuriem ir jāsliecas prom no iedarbības spēka virziena (sk. Att.1.):

1. Piepūšamās rotaļu iekārtas mala;

2. Trieciena zona/zeme;

3. Enkura stabs;

4. Zemes līmenis.

Att.1.

     -Uz cieta novietojuma, kur enkurus nevar izmantot un nav iespējams tos iedzīt zemē, piepūšamā rotaļu iekārta ir jāpiestiprina pie zemes ar tik pat efektīvu metodi (pievienojot katru stiprinājuma punktu zemē esošiem montāžas elementiem vai smilšu maisiem, vai citiem smagumiem);

     -Visi piepūšamās rotaļu iekārtas komplektā esošie stiprinājuma enkuri vienmēr ir jāizmanto, un piepūšamo rotaļu iekārtai ir vienmēr jābūt pieenkurotai pie seguma grīdas;

     -Stiprinājuma enkuriem ir vienmēr jābūt pilnībā iesistiem zemē (sk. Att.2.):

1. Enkuru iedarbības spēka virzienam uz zemi jābūt 30 līdz 40 grādu leņķī;

2. Enkuru galiem ir jābūt noapaļotiem;

3. Enkuri maksimāli drīkst atklāt ne vairāk kā 25mm no nostiprinājuma staba virs zemes.

Att.2.

     -Pirms enkuru iesišanas zemē, pārliecināties, vai zemē nav ierakti elektrības vadi vai arī cita veida komunikācijas, kas var tik pārrautas dzenot enkuru mietus zemē.

GAISA KOMPRESORS

-Gaisa kompresoram ir jābūt novietotam vismaz 1,2 metri no piepūšamās rotaļu iekārtas sienas;

     -Gaisa kompresoram izvēlēties gaisa ievades trubu, kas atrodas pretēji piepūšamās rotaļu iekārtas ieejas pusei;

     -Gaisa kompresors, ieskaitot kabeļus un kontrolierīci, ir jāizolē un tas nevar būt viegli pieejams sabiedrībai;

     -Ja tiek pielietoti elektrības pagarinātāja vadi, gaisa kompresora pieslēgšanai pie elektrības rozetes, tos izritināt pilnā garumā un neatstāt pagarinātāja rullī sarullētus;

     -Uzraugam jāpārbauda gaisa kompresors, vai gaisa ieplūdes caurumiem nav priekšā aizgājusi kāda lapa vai kāds cits šķērslis, kas var apgrūtināt gaisa iesūci kompresorā;

     -Gaisa kompresoram ir jābūt pieslēgtam pie elektrības padeves nepārtraukti atrakcijas darbības laikā;

     -Gaisa kompresoram jābūt pieslēgtam pie piepūšamās rotaļu iekārtas nepārtraukti, kamēr tajā atrodas tās lietotāji;

     -Piepūšamās rotaļu iekārtas lietotājus turēt drošā attālumā no tās laikā, kad notiek gaisa piepūšana un gaisa izlaišanas no tās.

UZRAUDZĪBA

     -Piepūšamās rotaļu iekārtas lieto atbildīgās personas uzraudzībā;

     -Ir jānodrošina uzraudzības personāla skaits attiecīgi tik, cik ir noteicis pārraugs (vadītājs);

     -Uzraugam jābūt identificējamam uz apkārtējo cilvēku daudzumu;

     -Uzraugam ielaist lietotājus piepūšamajā rotaļu iekārtā kontrolētā un drošā veidā;

     -Uzraugam ir jāierobežo maksimālo lietotāju augumu līdz iekārtas projektētajam augstumam;

     -Uzraugam ir jākontrolē lai ieejas daļa rotaļu iekārtai būtu vienmēr brīva no šķēršļiem;

     -Uzraugam ir atļauts izmantot svilpi vai citu signalizējošu ierīci, lai pievērstu lietotāju uzmanību;

     -Uzraugam būtu jāatdala lielākos, trakulīgākos lietotājus no mazākiem piepūšamās rotaļu iekārtas lietotājiem;

     -Piepūšamas rotaļu iekārtas lietotājiem ir aizliegts rāpties vai karāties ietverošajās sienās;

     -Lietotājiem ir aizliegts mest kūleņus un dauzīties;

     -Piepūšamās rotaļu iekārtas apmeklētājiem ir jānoņem apavi to izmantojot;

     -Iekārtas lietotājiem ir jānoņem brilles (ja tas ir iespējams un krasi nepaslikti redzi);

     -Iekārtas lietotājiem ir aizliegts lietot pārtiku, dzērienus un košļājamās gumijas.

PIEPŪŠAMĀS ROTAĻU IEKĀRTAS DEMONTĒŠANA

     -Pārbaudiet vai visi piepūšamās rotaļu iekārtas apmeklētāji ir izlaisti no piepūšamas rotaļu iekārtas;

     -Pirms piepūšamās rotaļu iekārtas demontēšanas pārbaudiet, vai piepūšamajā rotaļu iekārtā nav atstāti un aizmirsti kādi priekšmeti, rotaļlietas vai kāds cits svešķermenis;

     -Kad pirmie divi punkti ir pārbaudīti, izraujiet no elektrības rozetes gaisa kompresoru;

     -Atveriet visas gaisa ievades trubu klapes vaļā un gaisa ievades trubas izritiniet, lai piepūšamajā rotaļu objektā esošais gaiss tiek ātrāk izlaists. Atļaujiet piepūšamajai rotaļu iekārtai aptuveni 10 minūtes atrasties šādā stāvoklī;

     -Kad gaiss ir maksimāli izlaists, no zemes ir jāizrauj piestiprinātie enkuri un jāsāk piepūšamo rotaļu iekārtu rullēt kopā;

Solis 1. Piepūšamās rotaļu iekārtas sānu sienas ielocīt uz vidus pusi. Rotaļu iekārtā esošos piepūšamos šķēršļus sagāzt uz vienu pusi un tos iztaisnot, un pieplacināt pie atrakcijas pamata.

Solis 2. Katru no garākās piepūšamās rotaļu iekārtas sānu malām pārlocīt līdz piepūšamās iekārtas vidum.

Solis 3. Kad šīs sānu malas ir ielocītas, tad nepieciešams nostaigāt pa piepūšamās rotaļu iekārtas virsu, lai palīdzētu ātrāk izvadīt lieko gaisu un piepūšamā rotaļu iekārta paliktu nedaudz plakanāka. Gaisa izvadi virzīt no piepūšamas rotaļu iekārtas sākuma uz piepūšamās rotaļu iekārtas beigu daļu, kurā atrodas gaisa izvades trubas atvērtā un iztaisnotā veidā.

Solis 4. Pārlocīt vienu no sānu daļām pāri otrai, un atkal to nostaigāt, lai palīdzētu maksimāli gaisam tikt ārā no piepūšamās rotaļu iekārtas.

Solis 5. Sākt rullēt piepūšamo rotaļu iekārtu stingri to spiežot kopā un lai veidotos regulārs rullis.

Solis 6. Kad piepūšamā rotaļu iekārta ir sarullēta un ir palicis aptuveni 1 metrs, tad galā esošo gaisa izvedes trubu pārlocīt uz atlikušā materiāla daļas un to kopā sarullēt līdz galam. Piepūšamās rotaļu iekārtas rulli nostiprināt ar stropi kā tas bija sākuma stadijā rulli iztinot.